CHSS 60 – Chemická havarijní souprava 60 l obal

Sorpční kapacita: 50 l
Složení havarijní soupravy:
30 ks – Chemická sorpční rohož CRSOP 5040
3 ks – Chemický sorpční had CHS 20120
3 ks – Chemický sorpční polštář CPS 203321
2 ks – Pytel na použité sorbenty OPM 70110
1 ks – Ochranné brýle VHS 01
1 ks – Ochranné rukavice VHS 02
1 ks – Ochranný respirátor VHS 03
1 ks – Těsnicí tmel TT D500
1 ks – Nálepka havarijní souprava VHS 05
2 ks – Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD VHS 07
1 ks – Sud 60 l VHS 10