OHPK – Olejová havarijní souprava plastový kbelík

Sorpční kapacita: 20,2 litrů
Složení havarijní soupravy:
10 ks – Olejová sorpční rohož ORSOP 5040
1 ks – Olejový sorpční had OHS 20120
1 ks – Olejový sorpční polštář OPS 203321
1 ks – Pytel na použité sorbenty OPM 70110
1 ks – Ochranné brýle VHS 01
1 ks – Ochranné rukavice VHS 02
1 ks – Ochranný respirátor VHS 03
1 ks – Těsnicí tmel TT D500
1 ks – Nálepka havarijní souprava VHS 05
1 ks – Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD VHS 07
1 ks – Plastový silnostěnný kbelík VHS 08