UHST – Univerzální havarijní souprava plastová taška

Sorpční kapacita: 18,6 l
Složení havarijní soupravy:
10 ks – Univerzální sorpční rohož URSOP 5040
1 ks – Univerzální sorpční had UHT 20120
1 ks – Univerzální sorpční polštář UPT 203035
1 ks – Pytel na použité sorbenty OPM 70110
1 ks – Ochranné brýle VHS 01
1 ks – Ochranné rukavice VHS 02
1 ks – Ochranný respirátor VHS 03
1 ks – Těsnicí tmel TT D500
1 ks – Nálepka havarijní souprava VHS 05
1 ks – Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD VHS 07
1 ks – Plastová taška VHS 06