Chemické havarijní soupravy

Obsahují sorbenty sloužící k sorpci agresivních kapalin. Pro agresivní kapaliny můžete použít také univerzální havarijní soupravy, plní stejnou funkci. Chemické sorbenty používáme v případě potřeby barveného odlišení sorbentů obsažených v soupravách. Ideální pro chemické provozy a laboratoře.