CHSP 120/K – Chemická havarijní souprava 120 l obal s kanalizační ucpávkou

Sorpční kapacita: 102 litrů
Složení havarijní soupravy:
50 ks – Chemická sorpční rohož CRSOP 5040
10 ks – Chemický sorpční had CHS 20120
5 ks – Chemický sorpční polštář CPS 203321
4 ks – Pytel na použité sorbenty OPM 70110
1 ks – Ochranné brýle VHS 01
1 ks – Ochranné rukavice VHS 02
1 ks – Ochranný respirátor VHS 03
1 ks – Těsnicí tmel TT D500
1 ks – Kanalizační ucpávka KU D6545/1
1 ks – Nálepka havarijní souprava VHS 05
4 ks – Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD VHS 07
1 ks – Popelnice žlutá 120 l – PPZL 120