OHSP 240/K – Olejová havarijní souprava 240 l obal s kanalizační ucpávkou

Sorpční kapacita: 297 litrů
Složení havarijní soupravy:
200 ks – Olejová sorpční rohož ORSOP 5040
10 ks – Olejový sorpční had OHS 20120
5 ks – Olejový sorpční polštář OPS 203321
8 ks – Pytel na použité sorbenty OPM 70110
1 ks – Ochranné brýle VHS 01
1 ks – Ochranné rukavice VHS 02
1 ks – Ochranný respirátor VHS 03
1 ks – Těsnící tmel TT D500
1 ks – Kanalizační ucpávka KU D6545/1
1 ks – Nálepka havarijní souprava VHS 05
8 ks – Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD VHS 07
1 ks – Popelnice žlutá 240 l – PPZL 240