OHSS 60 – Olejová havarijní souprava 60 l obal

Sorpční kapacita: 61 l
Složení havarijní soupravy:
30 ks – Olejová sorpční rohož ORSOP 5040
3 ks – Olejový sorpční had OHS 20120
3 ks – Olejový sorpční polštář OPS 203321
2 ks – Pytel na použité sorbenty OPM 70110
1 ks – Ochranné brýle VHS 01
1 ks – Ochranné rukavice VHS 02
1 ks – Ochranný respirátor VHS 03
1 ks – Těsnicí tmel TT D500
1 ks – Nálepka havarijní souprava VHS 05
2 ks – Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD VHS 07
1 ks – Sud 60 l VHS 10