CHST – Chemická havarijní souprava plastová taška

Sorpční kapacita: 20,3 l
Složení havarijní soupravy:
10 ks – Chemická sorpční rohož CRSOP 5040
1 ks – Chemický sorpční had CHS 20120
1 ks – Chemický sorpční polštář CPS 203321
1 ks – Pytel na použité sorbenty OPM 70110
1 ks – Ochranné brýle VHS 01
1 ks – Ochranné rukavice VHS 02
1 ks – Ochranný respirátor VHS 03
1 ks – Těsnicí tmel TT D500
1 ks – Nálepka havarijní souprava VHS 05
1 ks – Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD VHS 07