Služby

Ekologie

 • Zajištění oblasti odpadového hospodářství
 • Zajištění oblasti vodního hospodářství
 • Zajištění oblasti ochrany ovzduší
 • ISPOP
 • Zpracování dokumentace dle platné legislativy
 • Jednání se státními orgány
 • Implementace legislativních požadavků do praxe na pracovištích
 • Školení zaměstnanců
 • Bezpečnostní značky a signály
 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

Bezpečnost práce

 • Řešení pracovních úrazů, včetně ohlašování, evidence, stanovování kořenových příčin a nápravných opatření
 • Kategorizace práce
 • Zpracování technologických postupů, místně provozních bezpečnostních řádů, provozních řádů skladů
 • Zajištění souladu legislativa vs. provoz, např. zdravotní způsobilost, poskytování ochranných nápojů, atd.
 • Kompletní dokumentace BOZP
 • OOPP
 • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP
 • Bezpečnostní značky a signály
 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

EMS A OHSAS

 • Zpracování příruček, směrnic a podpůrných dokumentů
 • Zpracování dokumentace dle nové normy ISO 14001:2015
 • Zpracování dokumentace dle OHSAS 18001
 • Školení zaměstnanců v rámci systémů EMS a OHSAS
 • Implementace požadavků norem do praxe respektive provozu
 • Účast na auditech

Revize zdvihacích zařízení

 • Revize a revizní zkoušky jeřábů, zdvihacích zařízení
 • Inspekce zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 9927-1
 • Zvláštní posouzení technického stavu jeřábů dle ČSN ISO 12 482-1
 • Zpracování systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení dle ČSN ISO12480 – 1
 • Základní a periodické školení obsluh zdvihacích zařízení
 • Praktický zácvik pro všechny obsluhy zdvihacích zařízení
 • Odbornou kontrolu a evidenci vázacích a závěsných prostředků
 • Zpracování kompletní dokumentace

Revize tlakových nádob

 • Provozní pravidelné revize tlakových nádob a kotlů
 • Vnitřní revize tlakových nádob
 • Tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti
 • Školení obsluhy tlakových nádob

Montáž, servis a revize regálových systémů

 • Montáž a demontáž paletových, vjezdových, spádových, konzolových, policových a jiných regálových systémů, také patrových galerií
 • Odbornou kontrolu, revize, opravy nebo stěhování regálů a regálových systémů
 • Dodávka a montáž veškerého příslušenství k regálovým systémům

Výroba kovových ochranných prvků na míru

 • Výroba kovových ochranných prvků zahrnuje výrobu zábradlí, ochran regálů, nosných sloupů, strojů, vrat a jiných míst, kde hrozí kolize s vysokozdvižnými vozíky