UHSS 60/K – Univerzální havarijní souprava 60 l obal s kanalizační ucpávkou

Sorpční kapacita: 63 litrů

Složení havarijní soupravy:
30 ks – Univerzální sorpční rohož URSOP 5040
3 ks – Univerzální sorpční had UHT 20120
3 ks – Univerzální sorpční polštář UPT 203035
2 ks – Pytel na použité sorbenty OPM 70110
1 ks – Ochranné brýle VHS 01
1 ks – Ochranné rukavice VHS 02
1 ks – Ochranný respirátor VHS 03
1 ks – Těsnicí tmel TT D500
1 ks – Kanalizační ucpávka KU D6545/1
1 ks – Nálepka havarijní souprava VHS 05
2 ks – Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD VHS 07
1 ks – Sud 60 litrů VHS 10