Revize zdvihacích zařízení

  • Revize a revizní zkoušky jeřábů, zdvihacích zařízení
  • Inspekce zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 9927-1
  • Zvláštní posouzení technického stavu jeřábů dle ČSN ISO 12 482-1
  • Zpracování systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení dle ČSN ISO12480 – 1
  • Základní a periodické školení obsluh zdvihacích zařízení
  • Praktický zácvik pro všechny obsluhy zdvihacích zařízení
  • Odbornou kontrolu a evidenci vázacích a závěsných prostředků
  • Zpracování kompletní dokumentace
Kategorie: