PJDT 444 – HEPA filtr pro vysoušeč Jet Dryer SMART

HEPA Filtr je určený pro tryskový vysoušeč rukou Jet Dryer SMART.

Certifikovaný HEPA filtr slouží k zachycení i těch nejmenších prachových částic.

Do vysoušeč rukou SMART obsahuje dvojici HEPA filtrů!

Vytažení HEPA filtrů
Filtry naleznete pod mřížkami nasávání vzduchu na boku vysoušeče. Dvěma prsty zatlačte na horní část mřížky. Měli byste slyšet cvaknutí a mřížka se vyklopí.Vzduchové filtry jednoduše vyjměte z boku přístroje. V případě, že je ve vysoušeči instalováný osvěžovač zduchu, který je přichycený k filtru zajišťovací sponou, je nutno nejprve vyjmout blok osvěžovače, a poté vyjmout HEPA filtr.

Čištění HEPA filtru
Zpětné umístění HEPA filtru Lehkým poklepem nebo použitím vysavače odstraňte nečistoty, můžete také použít jemný kartáč. Pokud je HEPA filtr hodně znečištěný, je nutné jej vyměnit.

Nasazení HEPA filtru zpět do přístroje
Vložte filtr zpět do plastového držáku a zajistěte jistící sponou. Pokud byl instalován osvěžovač vzduchu, nasaďte za filtr blok osvěžovače a zajistěte jistící sponou.

Nasaďte nejprve spodní část držáku zpět do jistící drážky vysoušeče.

Po ujištění, že spodní část držáku je v drážce, zaklopte držák do přístroje a v obou horních rozích zatlačte dokud neuslyšíte kliknutí a dvířka zůstanou zajištěny. Zkontrolujte, zdali je držák správně nasazený. Dbejte na čistotu mřížky držáku.