PJDT 443 – HEPA filtr pro vysoušeč Jet Dryer SLIM

HEPA Filtr je určený pro tryskový vysoušeč rukou Jet Dryer SLIM.

Certifikovaný HEPA filtr slouží k zachycení i těch nejmenších prachových částic.

Do vysoušeč rukou SLIM obsahuje dvojici HEPA filtrů!

Vytažení HEPA filtrů
Vysuňte odkapovou nádobku.Sundejte přední kryt vysoušeče. Umístěte ruku vespod krytu a vodorovným pohybem zatáhněte dokud kryt ve spodní části nepovolí. Poté zatlačtě nahoru a kryt se zcela uvolní.

V případě anti-vandal zajištění předního krytu, je nutné sundat celý vysoušeč ze zdi a odjistit přední kryt dvěma šrouby na zadní straně vysoušeče. Poté půjde kryt vycvaknout.

Vzduchové filtry najdete po stranách předního krytu. Odšroubujte jistící šrouby a vyjměte filtry.

Čištění HEPA filtru
Lehkým poklepem nebo použitím vysavače odstraňte nečistoty, můžete použít také jemný kartáč.

Pokud je HEPA filtr hodně znečištěný, je nutné jej vyměnit.

Filtry neproplachujte vodou.

Filtry se doporučují čistit každé 2 měsíce.

Vložení HEPA filtru
Vložte filtry zpět do zásuvných drážek, zajistěte šrouby a jistícími packami. Pozor! Pokud není správně vložen, nečistoty nebo prach budou vnikat do funkčních částí a může dojít ke zkrácení životnosti přístroje.

Nasaďte přední kryt do jistících drážek na horní časti vysoušeče. 2. Po ujištění, že horní část krytu je v jistících drážkách, zatlačte
ve spodní častí krytu směrem k vysoušeči dokud neuslyšíte cvaknutí. Zkontrolujte, zdali je kryt správně nasazený.
V případě použití anti-vandal systému, je nutno přední kryt zajistit dvěma šrouby na zadní častí vysoušeče.