Ekologie

  • Zajištění oblasti odpadového hospodářství
  • Zajištění oblasti vodního hospodářství
  • Zajištění oblasti ochrany ovzduší
  • ISPOP
  • Zpracování dokumentace dle platné legislativy
  • Jednání se státními orgány
  • Implementace legislativních požadavků do praxe na pracovištích
  • Školení zaměstnanců
  • Bezpečnostní značky a signály
  • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami