AG10-Y – Mini proti-skluzová Náběhová hrana samice žlutá Safe-Flex Anti-Slip 10x15x2,5 cm

ROZMĚRY 10x15x2,5 cm
HMOTNOST 0,23 kg
SLOŽENÍ 100% recyklované PVC s drsným povrchem z oxidu hlinitého
ODOLNOST PROTI
PŘETRŽENÍ 53 N/mm
PEVNOST V TAHU Namáhání: 11238,5 kPa
Zátěž: 150%
TVRDOMĚR Tvrdost podle Shore „A“ 85 (+/- 5)
HOŘLAVOST Cfl – s2
ODOLNOST PROTI
UKLOUZNUTÍ ZA SUCHA Podélně: 0,52 Napříč: 0,50
POTENCIÁL UKLOUZNUTÍ 17,9 – R10 Hodnocení
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ 9853 kPa
ZÁRUKA 2-letá záruka na výrobní vady
BARVA žlutá