Chemické sorbenty

Slouží pro absorpci silně agresivních kapalin. Pro agresivní kapaliny můžete použít také univerzální sorbenty, plní stejnou funkci. Chemické sorbenty používáme v případě potřeby barveného odlišení sorbentů. Ideální pro chemické provozy a laboratoře. Textilní sorbenty pro tento způsob užití poznáte podle žluté barvy.