Hasicí přístroje

Hasicí přístroje a komplexní služby v oblasti požární ochrany včetně revizí zajišťujeme ve spolupráci ze zkušeným dodavatelem hasicí techniky, českou firmou HTB Požární ochrana a.s..

Komplexní služby v PO i BOZP
– zpracování dokumentace a technických zpráv
– poradenskou činnost v určování počtu a druhů hasicích přístrojů
– analýzu rizik, školení a odbornou přípravu
– dokumentaci o protivýbuchové prevenci
– služby koordinátora staveb
– preventivní kontroly osobou odborně způsobilou
– hmotné dodávky věcných prostředků požární ochrany

Servisní činnosti zaměřené rovněž na:
– kontroly požárních vodovodů
– kontroly požárních klapek
– periodické kontroly a zkoušky tlakových láhví a svazků
– revize tlakových nádob stabilních
– kontrolu stabilních a polostabilních hasicích zařízení
– údržbu, včetně nového plnění a opravy hasicích přístrojů, požárních vodovodů i požárních klapek, požárních dveří