Revize

Zajišťujeme revize vyhrazených, určených a nevyhrazených zdvihacích zařízení, regálových systému, tlakových zařízení. Provádíme tlakové zkoušky. Školíme pracovníky v rámci obsluhy zařízení a tlakových zařízení.