LOTO štítky

Slouží k jednoznačnému označení zařízení na kterých probíhá oprava nebo údržba. Na visačce je možno také určit dobu trvání odstávky a osobu, která zámek umístila a může jej odstranit, nebo provádět změny.