Těsnící prostředky

V oblasti těsnicích prostředků nabízíme těsnicí tmely pro zajištění proražených obalů, těsnicí jednorázové kanalizační ucpávky pro 100% zajištění vpusti a také ucpávky kanalizačních vpustí pro opakované používání.